အဖုအက်ိိတ္ေပၚတတ္လွ်င္ သိမ္္းထားပါ

444

ကုသရန္္ ခက္ခဲသူမ်ားအတြက္ အဖုအက်ိိတ္ ေပ်ာက္ေစရန္

လက္ေတြ႕ၾကဳံမွ ေဆးၿမီးတိုကိုိ ယုံမိိသည္။ အဖုအက်ိတ္ျဖစ္၍ သိပၸံေဆးဝါးျဖင့္ ကုသရန္ခက္ခဲေနသူမ်ားအား ထိလည္းထိေရာက္ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းပါးလွသည့္

ျမန္မာတိုိင္းရင္းေဆးၿမီး တို နည္းေလးအား ေဝငွေပးခဲ့ ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳးမ်ားလည္းမရွိပါေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ သုံးနိုင္ပါသည္။

နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္းမွ အဖုအက်ိိတ္အတြက္ မန္က်ည္း၊ ထုံး၊ပ်ားကိုသုံးၾကမွထုတ္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။

ေရးသူ(ဦးေဇာ္ဝင္း -ကုန္းေဇာင္းတိုိက္နယ္ေဆး႐ုံ)။

ေဆးနည္္း

(၁) ထုံး(ကြမ္းစားထုံး)

(၂) မန္က်ည္းမွည့္္(အေစ့မပါ)

(၃) ပ်ားရည္စစ္္

ထိုသုံးမ်ိဳးကို အဖုအက်ိတ္အရြယ္ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး ဆတူေရာ၍လက္ဖဝါးေပၚတြင္ နာနာပြတ္ၿပီးနယ္ေပးပါ။

လက္ဖဝါးေပၚတင္ကာနယ္ထားေသာထုံး၊မန္က်ည္းမွည့္၊ပ်ားရည္တို႔မၽွတစြာေရာစပ္သြားေသာေဆးကိုအဖု အႀကိတ္ ေပၚတင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဖုအက်ိိတ္ေပၚေဆးတင္ေသာအခါ ပူေသာအရသာႏွင့္ အတြင္းသို႔ဆြဲစုပ္သကဲ့သို႔ခံစားရပါမည္။ျပန္ၿပီးမခြာရပါ။ တစ္ေန႔လၽွင္ ထိုေဆးကို(၃)ႀကိမ္မၽွတင္ေပးနိုင္ပါသည္။

အဖုအက်ိတ္ျဖစ္ကာစဆိုပါလၽွင္ ေဆးတင္လိုက္ပါက (၃/၄)ရက္အတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

အဖုအက်ိတ္ရင့္ၿပီး ကိုက္ခဲေနလၽွင္လည္း ေဆးတင္ေပးပါက ျပည္ေပါက္ၿပီးအနာကို အျမန္က်က္ေစပါသည္။

လိုိသူတို႔သုံး စိတ္ႏွလုံးရႊင္ျပဳံးနိုင္ပါေစ…

ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိၿမိဳင္)