ယခုေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အေျခအေန

334

တာရိုးက်ိဳးတဲ့ အေပါက္ႀကီး က်ယ္သထက္က်ယ္လာပါၿပီ။ ေဘးကိုတိုက္စားလာၿပီး ေရ level က်မသြားပါဘူး။ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္း စီးဝင္ေနဆဲပါ။

ဘယ္ေလာက္ထိဝင္မလဲဆိုရင္ မတားဆီးရင္ ျမစ္ေရနဲ႔ level ညီတဲ့အထိဝင္ေနမွာပါ။ ဘယ္ေနရာေတြထိ ေရာက္မလဲဆိုတာက ျမစ္ေရတက္တဲ့ထိေရာက္မွာပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာရပ္သြားမလဲဆိုရင္ အဲ့အေပါက္ႀကီးပိတ္မွ ရပ္မွာပါ။ သံဇကာနဲ႔ေက်ာက္ခ်ေနၾကၿပီလို့သိရပါတယ္။ ၿပီးဖို့အခ်ိန္ ၃ရက္ေလာက္ၾကာမယ္တဲ့။ အလုပ္ျဖစ္မယ္ မျဖစ္ဖူးကေတာ့ လုပ္ၾကည့္ၿပီးမွသိရမွာပါ။

လတ္တေလာက ေရေတြက ဝင္သထက္ဝင္လာၿပီမို့ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ ေရြ႕ေျပာင္းေရးေတြ တြန္းလုပ္ေနၾက ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ ။ လက္ရွိလူ၄၀၀၀ေက်ာ္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းထားရေၾကာင္းသိရပါသည္ ။

Zaw Myo Thein