ဝၿပီး ဗိုက္ပူသူမ်ားအတြက္ သေဘၤာသီး စား႐ုံနဲ႔ ဗိုက္က်နည္း

464

ဝလာသူမ်ားတြင္ ဝျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ အဆီတိုးၿပီး မ်ိဳးရိုးအလိုက္ ဝသူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္ ၅ဝ တြင္း ေရာက္မွ ဝလာသူ (ေလဝဟု ေခၚသည္) မ်ားျဖစ္ၾကသည္ …။

မ်ိဳးရိုးအလိုက္ဝသူ၊ အဆီတိုး၍ ဝသူမ်ားမွာ ကိုလက္စထေရာ တက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေကာင္းေသာ ကိုလက္စထေရာ (HDL Cholesterol) မ်ားလၽွင္ ဝေသာ္လည္း က်န္းမာၿပီး သြားနိုင္၊ စားနိုင္၊ ဝမ္းမွန္၊ အိပ္ေပ်ာ္၊ ေနေကာင္း ေနေပသည္ …။

အသက္ႀကီးမွ ဝလာသူမ်ားမွာ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာတတ္သည္။ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ မဝပဲ ဗိုက္စူ ထြက္လာသျဖင့္ ဝလို႔လွလို႔ မျဖစ္နိုင္ေပ။ လမ္းေလၽွာက္ နည္းၿပီး အထိုင္မ်ားလၽွင္ ပိုျပီးဆိုးသည္ …။

ဗိုက္သိသိသာသာ စူထြက္လာၿပီး ၾကည့္မေကာင္းေသာအခါ ဘီယာဗိုက္ဟု ေခၚၾကသည္။ စည္ဘီယာ အေသာက္မ်ားသူမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ …။

အမွန္မွာ ညေနေစာင္းႏွင့္ ညအခ်ိန္မေတာ္ စားေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ ဝမ္းဗိုက္ အတြင္းရွိ အူမႀကီးတြင္ အစာမ်ားစုပုံၿပီး အစာမေၾကရာမွ ေလပြၿပီး ဗိုက္ပူလာျခင္း ျဖစ္သည္ …။

ညစာစားျခင္းကို ေလၽွာ့လိုက္လၽွင္ ဗိုက္စူျခင္းသည္ ျပန္၍သက္သာ သြားတတ္သည္။ ေလဝ ဝသူမ်ား၏ အဓိက ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွာ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ …။

ေကာက္ညႇင္း၊ ဆန္ေစး၊ အုန္းထမင္း၊ ဒန္ေပါက္၊ အေၾကာ္ အေလွာ္ႏွင့္အကင္မ်ား စားသည့္ေန႔တြင္ အစာမေၾကျဖစ္ၿပီး ပို၍ပင္ ဝမ္းခ်ဳပ္ေလ့ ရွိပါသည္ …။

ဝမ္းခ်ဳပ္ေသာအခါ ဗိုက္က ပို၍ စူထြက္လာၿပီး အသက္ရႉမဝေသာေရာဂါ ျဖစ္တတ္သည္။ဗိုက္စူ ဝမ္းခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ဓာတ္စာမွာ သေဘၤာသီးမွည့္ ျဖစ္သည္ …။

ထမင္းစားၿပီးတိုင္း သေဘၤာသီးမွည့္ တစ္ျခမ္းခန႔္ စားေပးျခင္းျဖင့္ ဝမ္းမွန္၊ ေလသက္သည့္ အျပင္ ဝမ္းဗိုက္ပူျခင္းကိုပါ သက္သာေစနိုင္ပါသည္ …။

သေဘၤာသီးတြင္ အစာေၾကေစေသာ အေစးဓာတ္ပါသျဖင့္ အစိမ္းကိုလည္း ဟင္းခ်က္စားနိုင္သည္။ အမွည့္ကို စားလၽွင္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စျမင္းခံျခင္းကိုပါ သက္သာေစနိုင္သျဖင့္ လိပ္ေခါင္းရွိသူမ်ားအတြက္ပါ သက္သာေစသည္ …။

သေဘၤာသီးဝယ္လၽွင္ သတိျပဳရန္မွာ ဆိုးေဆးႏွင့္ မွည့္ေဆးမလြတ္ေသာ အသီးေရွာင္ရန္ ျဖစ္သည္ …။

သဘာဝ ပင္မွည့္အသီးကို ဝယ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ပါက ရင့္ေသာသေဘၤာသီး အစိမ္းကိုဝယ္ၿပီး မိမိအိမ္တြင္ မွည့္ေအာင္ ေစာင့္ထား ၿပီးမွ စားသုံးပါ။ ေန႔စဥ္ မွန္မွန္ တစ္လခန႔္ စားသုံးၾကည့္ပါက အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိလာပါ လိမ့္မည္ …။ ။

ခရက္ဒစ္