ညအိပ္မရေအာင္ ကိုက္တဲ့သြား အရွင္းေပ်ာက္တဲ့ ေဆးနည္း

788

အိပ္မရေအာင္ သြားကိုက္တယ္ ၊ မ်က္ရည္က်ရေအာင္ ကိုက္တယ္ဆိုတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ အတြက္ ေဆးနည္း ေပးပါမယ္ေနာ္။

ဒီအပင္ေလးကို လူတိုင္း ျမင္ဖူး ေတြ႕ဖူးမယ္ ထင္ပါတယ္။ အေလ့က် ေနရာတိုင္းမွာ ေပါက္ပါတယ္။ သူ႔ကို ဗိစပ္ပင္လို႔ ေခၚပါတယ္ ။

ေဆးနည္း

သြားကိုက္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား သြားမွာ အေခါင္းေပါက္ရွိေနရင္ အဲ့ဒီအပင္က (ဗိစပ္ပင္) အဖူးဝါဝါေလးကို အေခါင္းေပါက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ ခနေန သြားကိုက္ တာ ဘယ္ေရာက္မွန္း မသိေအာင္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္ ။

သြားကိုက္လာတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးပါက အရွင္းေပ်ာက္ပါတယ္ဗ်ာ။ သြားကိုက္လြန္းလို႔ မ်က္ရည္က်ေနသူေတြ ခဏအတြင္းမွာပဲ ေပ်ာက္ပါတယ္ စမ္းၾကည့္ပါ။

ေငြလည္းမကုန္ ေဆးလည္းမရွား ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း သက္သာၾကပါေစ။ ေဒသအလိုက္ အပင္ အေခၚေဝၚ ကြဲျပား နိုင္ပါတယ္။

စိုးျမတ္ဦး