တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလး မေအးခ်မ္းမြန္ ဆိုင္ကယ္လု၊ အသတ္ခံရပီး အေလာင္းေဖ်ာက္မႈ

405

လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးဆိုင္ကယ္လုယူေရာင္းစားခဲ့သည္ဟုစြဲခ်က္တင္ထားေသာတပ္ၾကပ္ႀကီးစ်န္မင္းထက္အား၂၄.၇.၂၀၂၀ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်ေတာ့မည္။

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ မေအးခ်မ္းမြန္ အားသတ္ျဖတ္အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး မေအးခ်မ္းမြန္၏ scoppy ဆိုင္ကယ္အားယူေဆာင္ေရာင္းစားခဲ့ေသာ တပ္ၾကပ္ႀကီး စ်န္မင္းထက္ (Kwee Zingyi) အား ကေလးခရိုင္တရား႐ုံးတြင္စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီးအမႈစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဆယ္လခန္႔အၾကာ ယခုလာမည့္ ၂၄.၇.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္ ။

လူသတ္တရားခံစ်န္မင္းထက္သည္ တပ္မေတာ္သားတဦးျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ခုံ႐ုံးတြင္အရင္စစ္ေဆးခဲ့ရၿပီး အင္းဒင္ေက်းရြာ မွ ေရႊလုံး(စိုးသီဟ) ဆိုင္ကယ္အားခိုးယူေရာင္းစားမႈျဖင့္ စစ္ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္တရား႐ုံးသို႔အမႈဆက္လက္စြဲဆိုနိုင္ရန္ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးခရိုင္တရား႐ုံးတြင္ မေအးခ်မ္းမြန္အားသတ္ခဲ့မႈ အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့မႈ ဆိုင္ကယ္ခိုးယူေရာင္းစားမႈတို႔ျဖင့္စြဲခ်က္တင္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ကေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတဦးျဖစ္သည့္ မေအးခ်မ္းမြန္အားတကၠသိုလ္စာေမးပြဲမ်ားၿပီးသည့္ ၂၅.၉.၂၀၁၉ရက္ေန႔တြင္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ စ်န္မင္းထက္အား ကေလးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၂၁၄၆/၂၀၁၉ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္မႈပုဒ္မ ၂၀၁ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္ ။

မိန္းကေလးတဦး အားရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ စ်န္မင္းထက္အား ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၆.၁.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အမႈစတင္စစ္ေဆး႐ုံးထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္ ။

မေအးခ်မ္းမြန္ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ဖခင္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္မွာလည္းအစားအေသာက္မဝင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္စိတ္ထိခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ၆.၅.၂၀၂၀ ရက္ေန႔ကဆုံးပါးကြယ္လြန္သြားခဲ့ရပါသည္ ။

မိမိတို႔ၿမိဳ႕သူေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံရသျဖင့္ယူၾကဳံးမရဝမ္းနည္းေၾကကြဲၾကရၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာတရားခံအား တရား႐ုံးမွ ထိုက္သင့္ေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျမင့္တက္ေနၿပီး အမႈစီရင္ဆုံးျဖတ္မည့္ ၂၄.၇.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္တရား႐ုံးသို႔သြားေရာက္ၿပီးစီရင္ခ်က္ခ်မႈအားၾကည့္ရႈၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္ ။

ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္