ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ စၿပိဳင္တုန္းက လူျကိုက္မ်ားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သီခ်င္း

3631

Myanmar Idol Season 3 စၿပိဳင္တုန္းက လူျကိုက္မ်ားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြီးျဖိဳးျမတ္ေအာင္မွန္းမနဲ ျကည့္ရတယ္။

အဲ့တုန္းက ဆံပင္အရွည္နဲ႔ဆိုေတာ့ ခုနဲ႔ ကြားတယ္ေလ။ ေနာက္ျပီးကိုယ္က ပြဲကို အစကတည္းက ျကည့္တဲ့သူလဲမဟုတ္ဆိုေတာ့ မသိဘူး။

ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္သီခ်င္းဆိုထားတာျပန္ေတြ႔ေတာ့ အရမ္းနားေထာင္လို႔ေကာင္းပါတယ္။ သဘာ၀ က်က်သီဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ရုပ္သံဖိုင္ပါတြဲတင္ေပးလိုက္တယ္။ နာမေထာင္ဖူးသူေရာ နားေထာင္ျပီးတဲ့သူေရာ နားေထာင္ျကည့္လို႔ရပါတယ္။