ဟသၤာတထိသြားၿပီး ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ကို အားျဖည့္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္နဲ႔ ေတးခ်စ္သူ

2018

နာမည္က်ာ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္နဲ႔ ေတးခ်စ္သူတို႔စံုတဲြကေတာ့ ဟသၤာတၿမိဳ႕အထိ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာအိုင္ေဒါ ဝင္နာ ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ကို အားျဖည့္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွာ ခုလိုပဲ ဟသၤာတကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ခရီးစဥ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိကာ ဟသၤာတ ပရိတ္သတ္က ဖိုးဝရုပ္ႀကီးေတြ လုပ္ၿပီး ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ျမန္မာအိုင္ေဒါမွာ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ေရာ ေတးခ်စ္သူကပါ ဟသၤာတသား ျဖိဳးျမတ္ေအာင္ကို တမ္းတမ္းစဲြ အားေပးခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ရဲ့ ေဝဖန္မႈေတြကိုေတာင္ ခံခဲ့ရပါေသးတယ္။

ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ဟာ ဟသၤာတမွာ ျဖိဳးျမတ္ေအာင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပရိတ္သတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖသြားဖို႔လည္း စီစဥၤထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source- PannPwint