ဒီေန႔ ညေန မႏၱေလး မွာ ျဖစ္သြားတာပါ

2997

5.9.2018 ဒီေန႔ ညေန မႏၱေလး မွာ ျဖစ္သြားတာပါ.. ၃၇ ၃၈ၾကား၆၈ ၆၉ၾကားမွာပါ ….ဆိုင္ကယ္ (scoopyi)ကို ၃၈လမ္းဖက္ကခိုးလာပီး scoopyiႀကီးပဲ ၃စီးဝင္တိုက္ပီးေတာ့ထြက္ေျပးလာတာ

ကြၽန္ေတာ္ တို႔အိမ္နားၾကေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြဝိုင္းဖမ္းေပးတာနဲ႔မိသြားတာပါ ပုသိမ္ႀကီးဖက္ကလို႔ေျပာပါတယ္…..

လူေတြ၄ေယာက္လာတာလို႔ျမင္တဲ့သူေတြေျပာေပမဲ့ မိတဲ့ေကာင္ကေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းtaxiနဲ႔လာတယ္ေျပာပီး က်န္တဲ့သူေတြကိုေမးလို႔မရေသးပါအခုရဲစခန္းပို႔လိုက္ပါၿပီ

K.K.L ©လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွားမႏၱေလးသတင္းမ်ား