အဝတ္အစားဝတ္တာၾကမ္းသြားလို ႔၁၈ မိနစ္ ကရမွာကို ၇ မိနစ္နဲ႔ သီခ်င္းရပ္ခံလိုက္ရတဲ့ ပြဲ

9859

အဝတ္အစားဝတ္တာၾကမ္းသြားလို႔ ၁၈မိနစ္ကရမွာကို ၇မိနစ္နဲ႔ သီခ်င္းရပ္ခံလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။ ခေလးေတြပြဲမွာ လူဂ်ီးေတ႐ွိေနေတာ့ အရပ္ခံလိုက္ရတာလည္းမဆန္းပါဝူး။ စင္ေပၚကေနဆြဲမခ်တာေတာ့ေက်းဇူးတင္ဒယ္။

ေအာက္ဆံုးတြင္ ကတဲ့ ရုပ္သံဖိုင္တြဲတင္ေပးထားပါတယ္။

Source – FB