ရန္ကုန္မွာ ကားနဲ႔တုိက္ရံုမက တက္ပါၾကိတ္သြားတဲ့ မုိက္ရိုင္းတဲ့ကားသမား

12996

၆.၉.၂၀၁၈ နံနက္ ၄:၂၀ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ကပၸိယေလး ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အေနာ္ရထားလမ္းႏွင့္၅၄ လမ္းထိပ္ နား မွာအသက္ေပးလိုက္ရတယ္ ရမ္းကား မူးယစ္ယဥ္ေမာင္းတဦးေၾကာင့္ေပါ့

ရပ္ကြက္အတြင္း cctv မွတ္တမ္းမ်ားအရ မဟာဗနၶလ လမ္း ဗိုလ္တေထာင္ေဈးလမ္း အေနာ္ရထားလမ္းတေလၽွာက္ဘယ္ညာယိမ္းလ်က္ေမာင္းၿပီ ၅၄လမ္း ထိပ္အေရာက္ ထို႔ကပၸိယေလအားတိုက္ ၿပီထြက္ေျပး အေနာ္ရထားလမ္းအတိုင္း ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းသို႔ဝင္ၿပီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းဘက္ေျပာင္းျပန္ေမာင္းၿပီသိမ္ျဖဴဂံုးတံတားဘက္ေမာင္းေျပးသြားပါသည္။ျဖစ္စဥ္အရၾကည့္လၽွင္ မီးပြိုင့္လမ္းစံုမ်ားႀကီး၄-၅ ေနရာထက္မနဲျဖတ္တမ္းသြားသည္အေနအထားမ်ားရွိပါလ်က္ႏွင့္ထို႔ကားအားဖမ္းမိႏုိင္ျခင္းမရွိ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထို မီးပြိုင့္ႀကီးမ်ားမွာcctvမ်ားပ်က္ေနသည္ဟုသိရပါသည္လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျခင္မ်ားစြာျဖစ္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္-ဦးထင္ဦး ေဖ့ဘုတ္မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။