အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ဓါးတစ္ေခ်ာင္း ကုိင္ျပီး ေရေျမာင္းအတြင္းဆင္းေန

2708

မႏၲေလး ၃၁လမ္းနဲ႔ ၇၀ လမ္းေထာင္႔ လုိ႔သိရပါတယ္… အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ဓါးတစ္ေခ်ာင္း ကုိင္ျပီးေရေျမာင္းအတြင္းဆင္းေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု အြန္လိုင္းေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနခဲ့ပါတယ္..

ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေဆးေၾကာင္ေနတာလား အရက္ေၾကာင္ေနတာလား မူးေနတာလားေတာ႔ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး..
ရပ္ကြက္ရွိလူမ်ားက ၀ုိင္း၀န္္းေျဖာင္းဖ်ျပီး အေပၚတက္ဖို႔ ေျပာဆိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္..

အေပၚတက္ရန္ေျပာဆိုေနတဲ့ လူႀကီးမ်ားကို ပင္ အမ်ိဳးသမီးက ေအာ္ဟစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္..။