အားဓမၼျပည္တန္ဆာ လုပ္ခိုင္းၿပီး မလုပ္ခ်င္ဘူးေျပာလို႔ တပည့္ေတြကို ဓါးနဲ႔ လွီးခိုင္းတာတဲ့.. (ရုပ္သံ)

6112

၂၉.၈.၂၀၁၈ ေန႕နံက္ မေကြးၿမိဳ႕ ကပ္ကၽြန္းအုပ္စု ခ်မ္းေျမ့သာယာ(ဃ) ၄ လမ္း တြင္အသက္မျပည့္ေသာ မစန္းဝင္းေအးမိန္းခေလးအား အားဓမၼျပည္တန္ဆာခိုင္းေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီအလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ဘူး ရန္ကုန္ျပန္မယ္ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းလုပ္သူ ဦးဆလိုင္း(ခ)သီဟ ဆိုသူက၄င္း၏ တပည့္ ၂ ေရာက္ကို ၾကိဳတုတ္ ႏိွပ္ဆက္ရန္ ခိုင္းေစခဲ့ပါတယ္။

ျပည့္တန္ဆာေခါင္းလုပ္သူ ဆလိုင္(ခ)သီဟ မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ရိုင္းစိုင္းစြာဆဲဆိုခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း မစန္းဝင္းေအး၏ အသက္(၁၇)ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီးဆိုသည့္ နိမိတ္ျပစကားမ်ားျဖင့္ စစ္ခ်က္ရယူေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါအံုး

‎ကိုရဲ မင္းေနာင္‎ to မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဟစ္တိုင္ ႏွင္႔ သတင္းစံု