အဆင္မသင့္ရင္ အသက္ပါဆုံးရံႈးရတဲ့အထိျဖစ္ႏိုု္င္တ့ဲ တည္သီး

1873

တည္သီးကို ၃ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား မေကႊ်းသင့္

ျမန္မာအေခၚ”တည္သီး”ကို ၃ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကုိ လုံး၀မေကၽြးသင့္ပါဘူး။

အဆင္မသင့္ရင္ အသက္ပါဆုံးရံႈးရတဲ့အထိျဖစ္ႏိုု္င္တ့ဲ သာဓကေတြကို ေအာက္က Link ထဲမွာအေၾကာင္းစံုေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္းဘာသာျပန္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

”တည္သီး”ဟာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္အစာအိမ္မွာ ေက်ာက္တည္ေစႏိုင္ၿပီးရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္မကိုက္ညီခ်ိန္တြင္စားသံုးမိပါက ကေလးငယ္မွအသက္ရႈ မဝျဖစ္ကာ ကိုယ္ခံအားမေကာင္းခ်ိန္တြင္ သတိေမ့ေမွ်ာျခင္း သတိျပန္မလည္ လာသည္ အထိ ျဖစ္ေစ၍အသက္ပါဆံုးရံႈးႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေရးသားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ငယ္ရႊယ္တ့ဲ ၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ရ႕ဲအတြင္းကလီဇာ ခံႏိုင္ရည္အားႏွင့္ကေလး၏ အစားအေသာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသတိျပဳေရွာင္က်ဥ္၍ အဟာရႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအစားအစာမ်ားကို ေရႊးခ်ယ္ေကြ်းတတ္ဖို႕သည္မိဘတိုင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေနာက္အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္မွာေတာ့ ကေလးၿဖစ္ေစ/လူၾကီးၿဖစ္ေစ တည္သီးစားၿပီးႏြားႏုိ႕/ပင္လယ္အစားအစာ ဟူသမွ်ကို(အထူးသၿဖင့္ဂဏန္း )/စိမ္းစားဥ/ပဲႏုိ ့ရည္ႏွင့္ ့ပဲၿပားစသျဖင့္စားခဲ့မိလွ်င္ ဝမ္းထဲကကလီစာေတြပ်က္စီးတတ္ေၾကာင္း ေအာက္က Link မွာ သတိေပးတားျမစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဤPostကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးထက္ တစ္ခ်ိဳ႕ တည္သီးေရာင္းခ်၍ စီးပြားေရးဆန္သူတခ်ိဳ႕မွာ ေစ်းကြက္အရ ေဝဖန္စရာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆိုလိုရင္းမွာ ရည္ညႊန္းေခါင္းစဥ္မွာ ၃ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို အဓိက က်န္းမာေရးအတြက္ သတိျပဳေဖာ္ျပ ထားသည္။တည္သီးတြင္ စိုးက်ိဳးမ်ားရိွသလိုေကာင္းက်ိဳးမ်ားလည္းရိွ၍ မဆင္မခ်င္စားသံုးလွ်င္ သင့္တင့္မႈ႕မရိွေသာအစားအစာႏွင့္ တြဲဖက္၍ စားမိလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရိွ၍ ငယ္ရႊယ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဓိကဦးစားေပး သတိျပဳ ဆင္ခ်င္သင့္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေျပာဆိုပါသည္။

မိမိကေလးငယ္ကို စားဖူးတယ္ရိွေအာင္/သူစားတတ္မလားမသိဘူး ဆိုၿပီး စမ္းေကြ်းမိတာမ်ိဳး ရိွတတ္လို႕ သတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးအတြက္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္

Credit-