ဘာသာတရားေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းမွာ ပြဲေတြျကမ္းကုန္ျပီေဟး

1944

ထိုင္းကေလးေတြ ကူထဲမွာပိတ္မိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကတည္းက စလာတဲ့ ဒီဘာသာေရး ပုတ္ခတ္မွုေတြျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွာ အမျကီးတစ္ေယာက္က ဗုဒၵဘာသာကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာေတြကို ျပဳလုပ္ျပီး ျပန္တံု႔ျပန္တဲ့ ရုပ္သံဖိုင္ေတြအမ်ားျကီး ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ ရုပ္သံကေတာ့ တစ္ခုအပါအ၀င္ေပါ့။