ရုပ္ရွင္ရံုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳေနခ်ိန္ လူငယ္ ၁၄ ဦး မင္းမဲ့ စရိုက္ဆန္မႈ

2588

ရုပ္ရွင္ရံုအတြင္း အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕မင္းမ့ဲစရိုက္ဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးမျပဳသူမ်ား အား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က (၃)နာရီအတြင္း နမူနာျပ ဖမ္းဆီး

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ည နာနာဘာဝခ်စ္သူ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး အထူးျပပြဲ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အုပ္စုဖြဲ႕မင္းမ့ဲစရိုက္ဆန္ဆန္ အေလးမျပဳပဲ ထိုင္ေနသူ လူငယ္၁၄ ဦးအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က(၃)နာရီအတြင္း ျမန္ဆန္စြာေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး လိုက္ၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက တိုင္းေဒသႀကီး မႈခင္းအကူဌာနစုမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ရပ္ကြက္ အင္ေဖာ္မာမ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရုံးမွ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး အျမန္ဆုံးစုဖြဲ႔၍ ျဖန္႔ခြဲစုံစမ္းေစခ့ဲရာ သတင္းရရွိ မႈအေပၚအေျချပဳ၍ ေလွာ္ကားလမ္းခြဲတြင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြဖမ္းဆီးခ့ဲရာ ၁၈း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သည့္ မေလးစား လူငယ္ ၁၄ ဦးအားဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္

ေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ လူငယ္ ၁၄ ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္အလံ မေလးစားမူအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အလံနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီရဲ႕ ၂၁.၁၀.၂၀၁၀ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို မေလးမစားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္အထက္ပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သံုးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္

သတင္းေထာက္
ဇြဲထက္ႏိုင္(ေကာ့ေသာင္း)

Credit: Tawthu