၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၄)ရက္မွ ၊ (၂၈)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

1316

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္

၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၄)ရက္မွ ၊ (၂၈)ရက္အတြင္း

ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
အကၽြႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ


မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)
.
ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူးကာလ၏ ရာသီဥတုၾကည္လင္သာယာေနၿပီး ဆြတ္ပ်ံ႕ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၏ေန႔ရက္မ်ား