အမ်ိဳးသမီးအိမ္သာ CCTV တပ္ခြင္႔ရွိလား… ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဝင္းထဲကအိမ္သာမွာ… အမ်ဳိးသမီးမ်ားသတိထားေစရန္

498

36 ဂိတ္ ရဲစခန္းနားက အမ်ားသံုးအိမ္သာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသံုး မိန္းခေလးအိမ္သာမွာ CCTV တပ္္ လို႔ရလား? ေငြေကာက္တဲ့သူကိုေမးလိုက္ေတာ့ ေၾကာင္ေတာင္္ေတာင္ႀကီး ေျဖတယ္။

အဲဒါ ဘယ္သူမွွ မသံုးဘူးတဲ့ ။ေသေနတာတဲ့။ ေသေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္္ ဘာေၾကာင့္တပ္ထားတာလဲ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဝင္းထဲကCCTV ပါ ။ ေန႔တိုင္းဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွ သတိထားမိတယ္။ အရင္ကတည္းက ရွိတာလား။ ဒီေန႔မွ ရွိတာလား မသိေတာ့ဘူး။ မိန္းခေလးေတြြသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။

Credit: Chaw Su