ေသဆံုးသူ ၏ ဆႏၵအတိုင္း ပန္းေခြ ခ်မည့္အစား ပန္ကာ ခ်ရန္ ေျပာထား

545

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေသဆံုးသူ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ အရြယ္ (ထိုင္းနိုင္ငံသား) အဖိုးအိုရဲ႕ဆႏၵအတိုင္း သူေသဆံုးတဲ့အခါ ပန္းေခြေတြကို ေငြကုန္ခံမ၀ယ္ေတာ့ပဲ ပန္းေခြအစား ပန္ကာေတြနဲ ့အစားထိုးဂါ၀ရ ျပဳၾကပါတယ္။

ေႏြရာသီ အရမ္းပူလာတာေၾကာင့္ အသုဘ ပြဲၿပီးရင္ ပန္ကာေတြကို ေဆးရံုနဲ ့ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ေတြကို လွဴတမ္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Credit: SAW