ကင္ဆာထိေတာင္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ၿပီး… ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ …မီးယပ္ေရာဂါနဲ႔… ေလးဖက္နာေတြအတြက္ ..အစြမ္းထက္တဲ့ လက္ပံပြင့္

571

ကင္ ဆာ ထိေ တာင္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ၿပီး ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ မီးယပ္ေရာဂါနဲ႔ ေလးဖက္နာေတြအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ လက္ပံပြင့္ အ ညာေ ဒ သ မ်ားမွာေပါက္လ်ွက္ေသာ”လက္ပံပြင္’အမ်ာေပါက္ေလ့ရွိျကပါတယ္။

အညာေဒသ အေ ခါ အေဝါအမ်ိဳးမ်ိဳရွိျကပါတယ္။ကရင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္”လက္ပံပြင္’အနည္းအမ်ားအလိုက္ေပါက္ေလ့ရွိျကပါတယ္။ က်မတို့ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာကရိတ္ျမိဳနယ္က်ံဳဒိုးျမို့ အမွတ္( ၄ ) ရပ္ကြက္ အဘိုအဘြားေခတ္ကဆိုရင္ ကြ်န္းကေလးမ်ားမွာ လက္ ပံ ပြင္အမ်ားအျပားက်မတို့အဘို အဘြား လက္ထက္ကတည္းက ရွိျကပါတယ္။

ယခုက်မတို့လက္ထဲမွာ” လက္ပံပြင္” တစ္ပင္တည္း ပဲရွိပါေတာတယ္။ လက္ပံပြင္’” ေဆး ဖက္ ဝင္ တယ္ဆိုတာ ေတာရံုတန္ရံုဘယ္သူကမ်ားမသိျကပါဘူး။ တခ်ိဳ ့ေဒသမ်ားစားေလ့ရွိျကပါတယ္။ ေဆး ဖက္ ဝင္မွန္လည္မသိျကပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ့ေဒသမ်ားလည္” လက္ပံပြင္”ကိုစားရမွန္မသိျကပါဘူး။