ဆီးေပါက္ရာမွာ ဆီးတစ္စက္ထြက္ဖို႕ ေသမေလာက္ခံစားေနရတဲ့ ဆီးေရာဂါသည္ေတြအတြက္ ေဆးနည္း

1300

ဆီးေရာဂါသည္ေတြအတြက္ လံုး၀ေက်ာ္မသြားသင့္တဲ့ စာေလးပါ။ ဆီးေပါက္ရာမွာ ဆီးတစ္စက္ထြက္ဖို႕ ေသမေလာက္ခံစားေနရတဲ့ ဆီးေရာဂါသည္ေတြအတြက္ ေဆးနည္းေလးမွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အုန္း သီး အနုတစ္လံုးကိုထိပ္ကေဖါက္ျပီးရင္ ေက်ာက္ခ်ဥ္ ကြမ္းသီး လံုးမွ် အုန္းရည္ ထဲထည့္(မိနစ္၃၀)ေလာက္စိမ္ ဒါပါပဲျပီးရင္အကုန္း ေသာက္လိုက္တာပါပဲဗ်ာ စမ္း ႀကည့္ႀကပါေပ်ာက္ရင္လက္ဆင့္ကမ္းေပးပါ ဆီး ေဝဒနာရွင္ တို႔ မ်ားလွပါရဲ႕#ဆီးပူဆီးေအာင့္နဲ႔ဆီးတစ္စက္စက္က်သည့္ဆီးေရာဂါခံစားရသူမ်ား

မိနစ္ အနည္းငယ္အတြင္းသက္သာေပ်ာက္ကင္းျခင္းႀကံဳရပါမည္။စာ ကိုးန ကၡ တၱေရာင္ျခည္အမွတ္၃၆၅ဇာ(ေတာင္ငူ)၏ ဆီးေအာင့္ ဆီးပူ နွင့္ဆီးတစ္စက္ျပီးတစ္စက္က်ေနတဲ႔ ဆီးေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္အစြမ္းထက္တဲ႔ေဆးနည္းမွ

သတင္းအရင္းအျမစ္ ရဲမ်ိဳးသူ ေဗာဓိျမိဳင္