ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ မႀကီးေတာရြက ရြာသားမ်ားစုေပါင္းကာ ၇ြာတြင္းရွိ သူခိုးမ်ားဖမ္းဆီးရမိ

422

ေရဦးျမဳိ႕နယ္ မၾကီးေတာရြာ စတားလုိက္စားေသာက္ဆုိင္အတြင္း ဝင္ေရာက္၍ 16.5.2019 9:00 PM က ဖုန္း ဝင္ေရာက္ ခုိးသူတစ္ဦးအား ဆုိင္အနီးနား၌တြင္ ေက်းရြားသားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္။

သူခုိးတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိစဥ္ ေနာက္မွ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္ လူသုံးဦးက ဖမ္းဆီးသူမ်ားအား စိန္ေခၚခဲ႔သည္။

မၾကီးေတာ မွ ဘိလိယက္ထုိးေနေသာ လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္ထုိင္ေနေသာ ေက်းရြာသား အားလုံးက စိန္ေခၚေသာ သုံးဦးအား ဝုိင္းလုိက္ရာ ဘူတာအနီးတြင္ အျပန္အလွန္ သတ္ပုတ္ၾကရျပီး
ေက်းရြာဘက္မွ လူမ်ားလာေသာအခါ လယ္ကြက္ထဲ ဆင္းေျပးစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ပါသည္။

အနီေရာင္ အက်ၤ ီဝတ္ဆင္ထားသူ ထံမွ လည္ပင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေသာ့တြဲမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိခဲ႔ပါသည္။
အက်ၤ ီ မပါသူ မွ လယ္ကြက္ထဲအထိ ျပန္လွန္ သတ္ပုတ္သည္ဟု သိရသည္။
ေက်းရြာသား ( ၅၀) ဦးမွ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီးျပီး ေရဦးျမဳိ႕မရဲစခန္း ရဲမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကား အပ္နွံလုိက္သည္ဟု သိရပါသည္။

17.5.2019 6:54 AM

Credit: AungMyintThaungYeuSS.KH / ရဲရင့္ ထြန္း