သားျဖစ္သူကို ေငြလြဲေပးဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံထုတ္ျပဳတ္က် ခဲ့ေၾကာင္း

489

မအူပင္ျမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမွာပါ အခ်ိန္ ၁၀ နာရီခန္႕ သားတစ္ေယာက္ကို ေငြပို႔လိုက္တ့ဲအေႀကာင္းေရးထားေသာစာပါသည္။ စာရဲ့ေအာက္ဆံုးမွာ ေမေမေလး ဟုတ္ေရးထားသည္။

ေငြက ၇ သိန္းေက်ာ္ပါသည္ အတိအက်ေျပာျပနိူင္လာယူပါ ကြ်န္ေတာ္လဲ မႀကာခင္ကမွ ပစၥည္းေတြေရာ ေငြေတြေရာ အခိုးခံထားရသည့္အတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာပါသည္။

စာထဲပါေသာ အေႀကာင္းအရာ အားလံုးေျပာ၍လာယူပါ အခ်ိန္မေရြးလာယူပါ ပိုင္ရွင္မွန္ဆီသို႔သာ ေပးခ်င္ပါသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ပိုင္ရွင္ဆက္သြယ္ေပးပါေကာက္ရေသာေနရာနွင့္အနီးဆံုးရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားကိုလဲ ေျပာထားပါတယ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအေနနွင့္လဲ သတင္းႀကားပါက ကြ်န္ေတာ့အားဆက္သြယ္ေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါ။

Credit: 09 96 56 57 118
ဆက္သြယ္ေပးပါ
ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္သြယ္နိူင္ပါတယ္။