မႏၲေလးမွာ ဒီမနက္ လမ္းသြားလမ္းလာ လိုက္ခုတ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္

2604

MANDALAY UPDATENEWS
======================
၁၈./၅/.၂၀၁၉ရက္ေန႔ နံနက္ ( ၄း၀၀ )ခန္႔ကမႏၲေလးေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္ ၁၄လမ္း၆၆လမ္းတြင္အသက္ ( ၄၅ )နွစ္ခန့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွဓါးရွည္ျဖင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအားလိုက္ခုတ္ေနေၾကာင္းတာဝန္သိျပည္သူမ်ားမွ ရဲစခန္းသုိ ့အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ရာ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းမွတာဝန္ရိွ႕သူမ်ားေရာက္ရိွ ဖမ္းဆည္းရာတြင္ ျပန္လည္ခုခံေနသျဖင့္ေသနတ္နွစ္ခ်က္ျဖင့္ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ႔ရာ ဝဲဝမ္းဗိုက္/ဝဲလက္ေမာင္းဒါဏ္ရာရ ျပီး ၄င္းဓါးကိုင္အမ်ိဳးသားအား မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ရာေ ဆးရုံေရာက္ျပီး
နာရီဝက္ခန္႔အၾကာတြင္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ။

တCredit Mid Dleone