ေမလ ၂၁ ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွသာ မုတ္သံေလ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ဟု ဦးထြန္းလြင္ေျပာ

524

ေမလ ၂၁ ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွသာ မုတ္သံေလ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ဟု ဦးထြန္းလြင္ေျပာ

၂၀၁၉ မုိးရာသီသည္ မုတ္သံုေလ အဝင္ေနာက္က် ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေမလ ၂၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဝင္ေရာက္လာ ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာ သည္။

မူလက ေမလ ၁၅ ရက္ခန္႔ တြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔ မွန္းေသာ္လည္း ရက္သတၱတစ္ ပတ္ခန္႔ ေနာက္က်ၿပီးမွ ဝင္ ေရာက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္ တာထြန္းလြင္က ေမလ ၁၆ ရက္ ၌ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘၂၀၁၉ ဟာ မုတ္သံုေလ အဝင္ေနာက္က်ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ မိုးရြာသြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္း ေနတဲ့အျပင္ အပူခ်ိန္မ်ားလည္း ျမင့္မားေနပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

အေနာက္ေတာင္မုတ္သံု ေလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ေဒသသို႔ ေမလ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ ေလ့ရွိၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ သိသိသာသာေနာက္က် ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တြင္ ေမလဆန္းက ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ ဖန္နီဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မဝင္ခဲ့ ျခင္းက မုတ္သံုအဝင္ေနာက္က်ျခင္းကုိျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သံုေလသည္ ေမလ ၂၁ ရက္ မွ ၂၂ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ကာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား ကို ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ေမလကုန္ဇြန္လဆန္း တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အၿပီးသတ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မုတ္သံုေလ ဝင္ရာလမ္း ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေလထု မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေလ့ရွိ၍ လတ္တေလာကာလ၌ မိုးႀကိဳး ပစ္ျခင္း၊ ေလျပင္းက်ျခင္း စသည့္သဘာဝ ေဘးမ်ား သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေန သည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအႏွံ႔တြင္ မိုးတိမ္ ေတာင္အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳေန ထိုင္ရန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

Credit – 7Day Daily