ဆယ္ေက်ာ္သက္မိခင္တစ္ဦးက လယ္ကြက္ထဲတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ကေလးငယ္ကိုု ေျခတစ္ေခ်ာင္း မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည့္ ေခြးက ကယ္တင္

1436

ထိုုင္းႏိုုင္ငံအေရွ႔ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိခင္တစ္ဦးက ေမြးကာစရင္ေသြး ကေလးငယ္အား လယ္ကြက္တစ္ခုုတြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းကိုု ေျခတစ္ေခ်ာင္းမသန္စြမ္းေသာ ေခြးတစ္ေကာင္က ရွာေဖြကယ္တင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ယေန႔ေျပာသည္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံ နခြန္ရတ္ခ်ာဆီမာခရိုုင္၊ ခြ်မ္ေပါင္းဒိစၾတိတ္ရွိ လယ္ကြယ္တစ္ခုုအနီး အမႈိက္မ်ား ေျမစာမ်ားထဲမွ ကေလးငယ္ကိုု မိခင္ျဖစ္သူက ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ေန႔ျဖစ္သည့္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ပင္းေပါင္ဆိုုသည့္ ေခြးက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္းေပါင္သည္ ကေလးငယ္ရွိေသာ ေနရာႏွင့္အနီးတ၀ိုုက္တြင္ ေျမၾကီးကိုုယက္ျခင္း ေဟာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္၍ ႏြားအုုပ္ကိုုေက်ာင္းေနေသာ သူ႔သခင္အား အသိေပးခဲ့သည္။

”ေခြးက ကေလးကိုုျပန္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ဟာ သူ႔အေမက ပစ္သြားခဲ့တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သိပ္ကြာလွမယ္လိုု႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ဘူး”ဟုု အမႈလိုုက္ ရဲအရာရွိကေျပာသည္။

ကေလးငယ္ကိုု ေဆးရုုံသိုု႔ပိုု႔ျပီး ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုုပ္ေပးခဲ့ရာ ယခုုအခါ ကေလးငယ္မွာ က်န္းမာစြာရွိေၾကာင္းသူကေျပာသည္။ ကေလးငယ္မွာ ေယာကၤ်ားေလးျဖစ္ျပီး ယခုုအခ်ိန္အထိ နာမည္မေပးရေသးဟုုသူကဆိုုသည္။

ကေလးငယ္ကိုု လယ္ကြင္းတြင္း လာေရာက္စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္ကိုုမူ ရင္ေသြးငယ္အားစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ လူသတ္ရန္အားထုုတ္မႈတိုု႔ျဖင့္ အေရးယူထားသည္။

ကေလးငယ္၏ မိခင္မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ သူ႔မိဘမ်ား ေဒါသထြက္မည္ကိုု ေၾကာက္သျဖင့္ ယခုုကဲ့သိုု႔ စြန္႔ပစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုုသည္။

”ကေလးေမြးျပီးေတာ့ သူ႔ဟာသူသယ္လာျပီး လာပစ္သြားတာပဲ”ဟုု ရဲအရာရွိကေျပာသည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္မူ ေခြးၾကီးပင္းေပါင္၏ လုုပ္ရပ္အေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုုဏ္ျပဳေနၾကလွ်က္ရွိသည္။ ေခြးၾကီးပင္းေပါင္မွာ ကားတိုုက္ခံရသျဖင့္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းမသန္စြမ္းေတာ့ပဲ ေျခသုုံးေခ်ာင္းျဖင့္သာ သြားလာေနရေသာ ေခြးတစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၆ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ ပင္းေပါင္ကိုု အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဥဆာနီိစုုိင္းခ ဆိုုသူက ေမြးထားျခင္းျဖစ္သည္။

”ပင္းေပါင္ဟာ သူ႔ကိုု ကားတစ္စီးက တိုုက္သြားတာေၾကာင့္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းမသန္ေတာ့တာဗ်။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုု ကြ်န္ေတာ္ ဆက္ေမြးထားတာပါပဲ။ သူက အရမ္းသစၥာရွိတယ္ေလ။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုုလဲ အျမဲကူညီေလ့ရွိတယ္။ သူ႔ကိုု တစ္ရြာလုုံးကခ်စ္ၾကတာပဲ။ ခုုလိုု ကေလးကိုု ရွာေတြ႔ေတာ့ ပိုုလိုု႔ေတာင္ခ်စ္ေနၾကေသးတယ္”ဟုု ဥဆာနီစိုုင္းခကေျပာသည္။

PN
Ref:
1/ Hero dog saves buried baby in northeastern Thailand
2/ DISABLED DOG SAVES INFANT BURIED BY MOTHER

Photo – Khaosod News