ေရႊတိဂုံဘုရားေပၚမွာ သင္လွဴလိုက္တဲ့ ငွက္ေပ်ာပြဲေတြက ဒီလိုေနရာေတြကို ေရာက္ကုန္

875

ေရႊတိဂုံဘုရားမွာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အုန္းသီးနဲ႔ငွက္ေပ်ာဖီးေတြအမ်ားႀကီး ဆြမ္းေတာ္တင္ၾကပါတယ္။ ဘုရားေပၚက ဝန္ထမ္းေတြဟာ အဲဒီငွက္ေပ်ာသီးစိမ္းေတြနဲ႔ အုန္းသီးေတြကို တစ္ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ စြန္႔ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို စြန္႔လိုက္တဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးေတြက ဘယ္ေရာက္သြားတာပါသလဲ?

လူအခ်ိဳ႕ ထင္ေနၾကသလို လႊင့္ပစ္လိုက္တာလည္း မဟုတ္သလို၊ ေရာင္းစားလိုက္တာလည္း မဟုတ္ရပါဘူး။ အသီးေတြကို စြန္႔ၿပီးတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းေတြဟာ သိုေလွာင္႐ုံေတြဆီကို ယူသြားက်ပါတယ္။ သိုေလွာင္႐ုံမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲထားၿပီးေတာ့ တစ္ပိုင္းမွာ ငွက္ေပ်ာ္သီးေတြထားၿပီး တစ္ပိုင္းမွာ အုန္းသီးေတြထည့္ထားပါတယ္။

ဘုရားေပၚက တာဝန္ရွိသူရဲ့ေျပာစကားအရ အဲဒီငွက္ေပ်ာသီးနဲ႔အုန္းသီးေတြဟာ ရန္ကုန္တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္နဲ႔ ဓမၼရကၡိတ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဆီကို ေရာက္သြားတာပါ။ ရန္ကုန္တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္က အလုပ္သမားေတြဟာ အဂၤါေန႔နဲ႔ေသာၾကာေန႔တိုင္း ငွက္ေပ်ာသီးစိမ္း အဖီး ၃၀၀ ကေန ၆၀၀ အထိ လာယူၾကပါတယ္။ ဓမၼရကၡိတ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကလည္း ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႔ အုန္းသီးအခ်ိဳ႕ကို လာယူၾကပါတယ္။

က်န္တာကိုေတာ့ တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္က အကုန္ယူသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အုန္းသီးေတြက ေမ်ာက္ေတြ၊ ဝက္ဝံေတြ၊ ကိုရင္ေလးေတြနဲ႔ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေလးေတြဆီ ေရာက္သြားတာပါ။ လႉတဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။ “တခ်ိဳ႕စိမ္းေနေသးတဲ့ အသီးေတြဆိုရင္ေတာ့ သိုေလွာင္ထားၿပီးမွည့္တဲ့အခါမွ တိရိစၧာန္ေလးေတြကို ေကၽြးရပါတယ္” လို႔ရန္ကုန္တိရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္ရဲ့ မန္ေနဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

ေရႊတိဂုံဘုရားေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေလာကပါလမယ္ေတာ္၊ ဘိုးဘိုးႀကီးနတ္နန္း၊ ဘိုးမင္းေခါင္နတ္နန္း၊ ရွင္ေစာပုေစတီ ေတြမွာ ယုံၾကည္သူေတြဟာ ကံေကာင္းေစဖို႔အတြက္ အုန္းပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲတင္ၿပီး ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ “အဲဒီ နတ္စင္ေတြကေန အသီးေတြတစ္ခါစြန္႔တိုင္း လွည္းအျပည့္နဲ႔အသီးေတြကို ႏွစ္ေက်ာ့ေလာက္ သယ္ရတယ္” လို႔ တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ ဘာသာေရးပြဲေန႔ပြဲရက္ေတြရွိတဲ့အခါဆိုရင္ လွည္းအစီးေရအမ်ားႀကီးနဲ႔ကို သယ္ယူခဲ့ရပါတယ္။

ဘုရားေပၚက အသီးေတြကို လိုအပ္တဲ့သူ ဘယ္သူကိုမဆို ေပးပါတယ္။ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီး လာေျပာထားရပါမယ္” လို႔ ေရႊတိဂုံဘုရား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့သူေတြ ရွိရင္လည္း လက္ဆင့္ကမ္း ေဝမၽွေပးလိုက္ၾကပါဦးေနာ္။

Creadit: Original Uploader