ဉာဏ္ေကာင္းသူေတြဟာ …သာမန္လူေတြထက္ …ပိုမိုပ်င္းရိေလ့ရွိေၾကာင္း… ေလ့လာေတြ႕ရွိ

624

စိတ္ ပ ညာ ရွင္ေတြရဲ့ သုေတသနေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး ဖန္တီးနိုင္စြမ္းျမင့္မားသူေတြဟာ သာမန္လူေတြထက္ ပိုမိုပ်င္းရိေလ့ရွိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အံအားသင့္စရာေကာင္းတဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ တခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ယုံနိုင္စရာေတာ့မရွိေပမယ့္ စိတ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ သုေတသနပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဒီေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ အမွန္တကယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သုေတသန အေထာက္အထားေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ဉာဏ္ ပိုေ ကာင္းၿပီး IQ ျမင့္မားသူေတြဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ့စြမ္းအင္ကို ပိုမိုအသုံးျပဳရတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္လွုပ္ရွားမွု အပိုင္းမွာ ပိုမိုပ်င္းရိၾကတာပဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ေတြးေခၚၿပီးလုပ္ရတဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ အလြယ္တကူ ပ်င္းရိသြားျခင္းမရွိၾကပါဘူး။ လြယ္လြယ္ကူကူေျပာရမယ့္ဆိုရင္ေတာ့ လူကပ်င္းေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ကေတာ့ မပ်င္းဘူးဆိုတာကို ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သာ မန္ အားျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိသူေတြကေတာ့ စဥ္းစားေတြးေတာရတဲ့ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့့္ ခႏၶာကိုယ္လွုပ္ရွားမွုေတြကို ျပဳလုပ္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ သုေ တ သနေလ့လာခ်က္ကို အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ စိတ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေလ့လာသူေတြဟာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၆၀ ခန႔္ကို အုပ္စု ၂ စုခြဲကာ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သာ မန္ ထက္ ပိုၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚခ်င္တဲ့ လူအေယာက္ ၃၀ နဲ႔ သာမန္ေလာက္သာ စဥ္းစားခ်င္တဲ့ လူအေယာက္ ၃၀ ခန႔္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚမွုအားေကာင္းသူေတြဟာ သာမန္ေလာက္သာ စဥ္းစားခ်င္သူေတြထက္ ခႏၶာကိုယ္လွုပ္ရွားမွု အားနည္းၾကတဲ့အျပင္ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့အလုပ္တခုတည္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ၾကတာေၾကာင့္ က်န္တဲ့ ဗာဟီရကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို လစ္ဟင္းသြားတတ္ၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီ သုေ တ သနေလ့လာခ်က္ဟာဆိုရင္ေတာ့ ဉာဏ္ပိုေကာင္းၾကသူေတြရဲ့ ကိုယ္လက္လွုပ္ရွားအားနည္းမွုနဲ႔တျခားေသာ ကိစၥေတြကို စိတ္ဝင္စားမွုအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ လူမွုကိစၥေတြကို ေထာက္ျပထားတဲ့အျပင္ ဒီလူေတြဟာ အမွန္တကယ္ပ်င္းရိၾကသူေတြေတာ့ မဟုတ္ဘဲ ဦးေႏွာက္စြမ္းအင္ကို ပိုမိုအသုံးခ်ရျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျပသခဲ့ၾကပါတယ္။