မႏၲေလးတုိင္းရဲရုံးတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး မိုင္းအစစ္ျဖင့္ သ႐ုပ္ျပမိ၍ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ ၁၁ ဦးအျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရ

707

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးသင္တန္းခန္းမေဆာင္တြင္ ေမ (၂၁)ရက္ေန႔က မုိင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္၁၁ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးတြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔မွေမ၃၁အထိသုံးပတ္အၾကားမုိင္းေထာင္၊မုိင္းရွင္းသင္တန္းအားဖြင့္လွစ္ေနၿပီး လက္ေတြ႕သရုပ္ျပသေနစဥ္္ သင္တန္းသားတစ္ဦးက မုိင္းေပၚေျခေထာက္ျဖင့္တက္နင္းသရုပ္ျပရာမွေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထပ္မံစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူႏွစ္ဦးမွပလတ္စတစ္နင္းမုိင္းအတုႏွင့္အစစ္မွားယြင္းယူေဆာင္လာမိၿပီးလက္ေတြ႕သရုပ္ျပေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ၁၁ဦးကို မႏၲေလးေဆးရုံသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။