အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလ စတင္၀င္ေရာက္ျပီ

1705

အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔က စတင္၀င္ေရာက္လာ ၿပီး ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားသို႔ ဆက္လက္၀င္ေရာက္ေန ေၾကာင္း မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလ၀င္ ေရာက္မႈ ၁၅ ရက္ခန္႔ေနာက္က်ခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ပါ၀င္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ မ်ားသို႔ ေမလ ၂၀ ရက္မွသာ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘‘မုတ္သံုက က်န္ေဒသေတြကို ရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္ တုိက္ဆက္တုိက္ ၀င္ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ ပိုင္းေဒသသို႔၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ၊ အလယ္ပိုင္းေဒ သမ်ားသို႔ ခပ္ျမန္ျမန္၀င္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီး ေမလကုန္ဇြန္လဆန္းတြင္ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

အေနာက္ေတာင္မုတ္သံု ေလ၀င္ေရာက္ရာလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေလျပင္းက်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ ေသာ မိုးတိမ္ေတာင္အႏၲရာယ္ ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားျဖစ္ ေသာပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ မိုးတိမ္ေတာင္အႏၲရာယ္ကို သတိ ျပဳေနထိုင္ရန္ ေဒါက္တာထြန္း လြင္က သတိေပးထားသည္။ အ ထက္ပါေဒသမ်ားအျပင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၌ ေနရာကြက္၍ မိုး ေကာင္းႏုိင္ေၾကာင္း​ ၎ကသတိ ေပးသည္။