ေခြ်းထြက္လြန္္၊ မူးေ၀၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ ၊အာ႐ုံေၾကာ အားနည္းျခင္းတို႔အတြက္္

597

အာ႐ုံေၾကာ အားနည္း ေခါင္းေခြၽး တအားထြက္ ဝမ္းခ်ဳပ္ မူးေဝတာေတြ အတြက္ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစမည့္ ေဆးနည္း…

အာ႐ုံေၾကာအားနည္္း ေခါင္းေခြၽးတအားထြက္ ဝမ္းခ်ဳပ္္ မူးေဝတက္္ သူမ်ားအတြက္္ ဘာေဆးမွ ေသာက္စရာ မလိုေလာက္ေအာင္ ပ်ားသံပရာကို လုပ္စားၾကည့္လာတာ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပပါတယ္။

ေခါင္းေခြၽးမ်ား ထြက္လာၿပီဆို ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိိတ္ပ်က္ မိတာ အမွန္ပါ။ ပ်ားရည္ေတာ့ စစ္ဖို႔ လိုမယ္ ။ အရမ္းေကာင္းတယ္ မနက္ အိိပ္ယာ ထထခ်င္း ပ်ားသံပရာ စားလိုိက္တယ္။

မုန႔္ဟင္းငါး ငံျပာရည္ခ်က္္ ငပိိရည္ အခုအကုန္စားတာ ေသြးတိုး မရွိတာ့ဘူး။ တအားေတာ့ မစားနဲ႕ေပါ့ ေနာ္္ မွ်ေဝေပးပါ လက္ေတြ႕ေကာင္းတယ္ ။ အာ႐ုံေၾကာ အတြက္ ေဆးကုထားတာ ေခ်လက္ေတြ ထုံၾကင္တာေတြ သက္သာ လာပါလိမ့္မယ္။

ျပဳလုပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္္

သံပရာသီးကို ဆား နဲ႕ ပြတ္ေပးၿပီး ေရေဆးလိုိက္။ ေရအေျခာက္ခံ ေရေျပာင္ေအာင္္ သုတ္ၿပီး အကြင္းေလးေတြလွီး။ အေစ့ဖယ္ လွီးပီးသား သံပရာသီးကို ပုလင္းထဲထည့္ ။ပ်ားရည္ ေလာင္းထည့္။

ၿပီးရင္ ေရခဲေသတၱာထဲထား ။ သုံးရက္္ေလာက္ဆို စားေတာ့ရပါၿပီ။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္္ ကုသျခင္းထက္ေကာင္း၏။

Chartake