တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ အစုလိုက္ကူးစက္မႈမ်ားေတြ႕ရွိ

220

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ကိုဗစ္ – ၁၉ အစုလိုက္ကူးစက္ခံရမႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးအနားရွိ ျပည္နယ္ တစ္ခုမွ ျပည္သူငါးသိန္းနီးပါးကို အဝင္အထြက္ကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔မႈ တင္းက်ပ္စြာခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္မႈ ဆက္လက္အရွိန္ျမင့္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာေသးမီ ရက္သတၱ ပတ္မ်ားအတြင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေရာဂါထပ္မံ ကူးစက္ခံရ သူ ရာႏွင့္ခ်ီေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ဟူေပျပည္နယ္တြင္ လည္း ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ ၁၅၀ ကီလိုမီတာ(မိုင္ေပါင္း ၉၀)အကြာရွိ အန္က်င္ခရိုင္ကို အဝင္အထြက္ကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ကာ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ထား ေၾကာင္း က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလၽွင္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကိုသာလၽွင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ရက္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္သာအျပင္ထြက္ဝယ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း အဆိုပါ ခရိုင္မ်ားရွိ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခံရသူ ေနာက္ထပ္ ၁၄ဦးေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရက ဗိုင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ကန႔္သတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအအက္ဖ္ပီ