ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တရဘရြာေျမာက္ဘက္တစ္မိုင္အကြာ ေျမျမႇုပ္မိုင္းေပါက္ကြဲသျဖင့္ ၄ ဦးေသဆုံး

158

ယေန႔ မနက္ သတင္းအရ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကင္းေတာင္ေက်းရြာ တရဘ ရြာ ႏွင့္ ေပါက္ျပင္ အၾကားတရဘရြာမွ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ဆိပ္နားျပင္ ေခ်ာင္း တံတားအနီး လူသြားလမ္း ကားလမ္းေဘးတြင္ ေျမျမႇပ္မိုင္းေထာင္ေနစဥ္အတြင္း ဗုန္းေပါက္ကြဲသျဖင့္ ၄ ဥိးေသဆုံးသြားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားမွ ၾကားသိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဗုန္းအရွိန္ျဖင့္ တစ္ဘက္ကမ္းတြင္ ၈ ေပခန္႔ အကြာျခင္း ေသဆုံးသူ ၃ ဦးမွာ တစ္ျခားတစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ေသဆုံးသူ တစ္ဦး အေနအထားႏွင့္ ရွိပါသည္။ ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ပါလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မသ္ရေသးပါ။

ေသဆုံးသူမ်ားမွာ တစ္စိမ္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ကနဦးၾကားသိရပါသည္။ အတင္းအျပည့္အစုံကို ဆက္လက္ တင္ေပးပါမည္။

တန္းလြဲ ရြာမ သတင္း