ထိုင္းႏိုင္ငံ ခြၽန္ဘူရီကမ္းေျခမွ ဆီပန႔္အနီးဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီးရဲ႕အိမ္မီးေလာင္

166

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀:၃၀ ခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံခြၽန္ဘူရီခ႐ိုင္ ဘန႔္လမုန္းၿမိဳ႕မွ ဘီလ်ံနာသူေဌးတစ္ဦး၏ စူခါဝတီအိမ္ေတာ္ ( သုခဝတီစံအိမ္ ) ႀကီးမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ဖတၳယားကမ္းေျခၿမိဳ႕မွအေရးေပၚမီးသတ္ယာဥ္မ်ားအျမန္ဆုံးသြားေရာက္ၿငိမိးသတ္ရန္ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ ။

PTT ဆီပန္ႏွင့္အလြန္နီးကပ္ေနၿပီး မီးေလာင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္လူထိခိုက္ေသဆုံးမႈရွိ / မရွိမသိရွိရေသးေၾကာင္းကနဦးသတင္းအရသိရွိရ ။

SiThuMaung