ရင္ဘတ္္ေအာင္႔ ၊ အတြင္နာ ရွိလွ်င္ ေတာဆီးျဖဴ

282

ဒီအပင္ကို ေတာဇီးျဖဴပင္လို႔ ေခၚပါတယ္။ အျခားအေခၚအေဝၚလည္း ရွိိေကာင္းရွိႏိုင္မယ္။

မည္သုိ႔ပင္္ ေခၚေစကာမူ လက္ေတြ႔လုပ္သူကိုယ္တိုင္က အပင္ကိုကိုင္ျပျပီး ေျပာျပေနတာျဖစ္လို႔ ယုံမွားမႈ မရွိ္ၾကပါနဲ႔။ျဖစ္ပုံက ဒီလိုပါ။

ထိုင္းကို အလုပ္သြားလုပ္တဲ႔မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အေလးေတြကို္ မ,ရ ပင့္ရေတာ့ ‘အတြင္းဒဏ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ျဖစ္တဲ႔အခါ အလြယ္တကူေသာက္ရေအာင္’လို႔ ေတြးျပီး ေရာဂါမျဖစ္ေသးေသာ္လည္း သူသိထားတဲ႔အတိုင္း ေတာဇီးျဖဴပင္ကို သုံးခြက္တစ္ခြက္တင္ က်ိဳခ်က္ျပီး ပုလင္းေတြထဲမွာ ထည့္သိမ္းထားခဲ႔ပါတယ္။

ထိုိင္းႏိုင္ငံသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အလုပ္ရံုမွာ အေလးေတြကို မ,ပင့္ေနရလိုိ႔ ရင္ဘတ္ေအာင့္ေနတာ တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႔ ပိုျပီးေအာင့္လာ နာလာတဲ႔အခါ အိိမ္မွာျပန္နားေတာ့မယ္လို႔ ေျပာျပေတာ့

ပုလင္းထဲသိမ္းထားတဲ႔ေဆးကို အလုပ္႐ုံမွာဘဲ ေသာက္ခိုင္းၿပီး သက္သာလာလို႔ ရက္အနည္းငယ္မွာပင္ ရင္ဘတ္ေအာင့္တာ လုံးဝေပ်ာက္ကင္းျပီး အလုပ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္နီးပါးေလာက္ ေရာဂါထပ္မျဖစ္ေတာ့တာကိုိ ေတြ႔ရျပီးေနာက္ မိိတ္ေဆြက ျမန္မာျပည္ကို အျပီး ျပန္လာခဲ႔ရပါတယ္။ သူကေတာ့ ဘာေရာဂါမွမျဖစ္ခဲ႔ပါ။

‘ ဒီေဆးက အလြြန္ခါးတယ္၊ က်ဳိတဲ႔အိုးကို ေျပာင္ေအာင္ေဆးေၾကာေသာ္လည္း ဟင္းခ်ဳိခ်က္တဲ႔အခါ အနည္းငယ္ ျပန္ခါးေသးတယ္’လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

မွတ္ခ်က္-အသဲႀကီး အသဲဆီဖုံး စီပိုး ဘီပိုး တို႔ိလည္းသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

အတြင္းဒဏ္ရွိသူတိုင္္း ျမန္ျမန္ေပ်ာက္ပါေစ