ေမြးလာတဲ့ရင္ေသြးေလးကို ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလး ျဖစ္ေစခ်င္ရင္

358

ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ေတြအဖို႔ သတင္းေကာင္းရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေမြးလာတဲ့ရင္ေသြးေလးကို ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္မွာအစားအေသာက္နဲ႔ ျဖဴေအာင္လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကေတာ့ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြရဲ့ လက္စြဲနည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သင္လည္း ယုံၾကည္ရင္စမ္းလုပ္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ အရႈံးမရွိပါဘူးေနာ္။

(၁) ၾကက္ဥ

ၾကက္ဥအကာကို စားေပးျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာမယ့္ ရင္ေသြးငယ္ေလးရဲ့ အသားကိုျဖဴေစနိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္ေသြးငယ္ေလးကို အသားျဖဴေစခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကက္ဥကို မျဖစ္မေနစားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၂) အယ္လ္မြန္ေစ့

အယ္မြန္ေစ့အေျခာက္ သို႔မဟုတ္ ေရစိမ္ၿပီး ႀကိတ္လိုက္လို႔ရလာတဲ့ အႏွစ္ကိုေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရင္ေသြးငယ္ကို အသားျဖဴေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အယ္လ္မြန္ေစ့ဟာလည္း စားေပးရမယ့္အထဲမွာ ပါပါတယ္။

(၃) ႏြားနို႔

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ႏြားနို႔ကို ပုံမွန္ေသာက္သုံးေပးျခင္းျဖင့္ သေႏၶသားရဲ့ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ႐ုံသာမက အသားလည္း ျဖဴေစပါတယ္။

(၄) လိေမၼာ္ရည္နဲ႔ နာနတ္ေဖ်ာ္ရည္

လိေမၼာ္ရည္နဲ႔ နာနတ္ေဖ်ာ္ရည္တို႔ဟာ Vitamin C ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ေသာက္သုံးေပးရင္ ေမြးလာမယ့္ ရင္ေသြးငယ္ကို အသားျဖဴေစနိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိေမၼာ္ရည္ ဒါမွမဟုတ္ နာနတ္ရည္ကို တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါေလာက္ ေသာက္သုံးေပးသင့္ပါတယ္။

(၅) အုန္းသီး

သင့္ရဲ့ေမြးလာမယ့္ ရင္ေသြးေလးကို အသားျဖဴေစခ်င္ရင္ေတာ့ အုန္းသီးစားတဲ့ အေလ့အက်င့္ေလး လုပ္ထားလိုက္ပါ။ အုန္းသီးဟာ ရင္ေသြးငယ္ကို အသားျဖဳေစနိုင္ပါတယ္။

Em Em